ទុក្ខជាន់ទុក្ខមនុស្សជាច្រើននៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានឆ្លងកូវីដ១៩ ឥលូវស្រាប់តែមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងទៀត(មានវីដេអូ)

ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយ ដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារជំងឺប្រភេទថ្មីកូវីដ-១៩ បើធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ដោយឡែក នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក៏ស្រាប់តែមានគ្រោះធម្មជាតិមួយទៀតបានកើតឡើង នោះគឺបន្ទុះភ្នំភ្លើង Merapi ជាភ្នំភ្លើងដ៏សកម្មបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។   យោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា ការផ្ទុះនេះមានរយៈពេលប្រហែល ៧ នាទី

Read more